skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Organizácia šk. roka 2023/2024

  Pedagogicko - organizačné  zabezpečenie výchovno-vzdelávanie procesu v Základnej škole Svrčinovec 336, 023 12 Svrčinovec

 

 

Organizácia školského roka ZŠ

 

Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023/pondelok/.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024/ streda/.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2024/štvrtok/ a končí 28. júna 2024/piatok/.

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024

 

Prázdniny

šk.rok2023/2024

Posledný deň vyučovania pred

začiatkom prázdnin

 Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po

prázdninách

 

jesenné

27.október2023

(piatok)

30.  október–

31.  október2023

2.november2023

(štvrtok)

vianočné

22. december 2023(piatok)

23.december2023

–7.január2024

8.január2024(pondelok)

 

 

 

 

jarné

Banskobystrický kraj,Žilinský kraj,Trenčianskykraj

16. február 2024(piatok)

19.február–

23.február2024

26. február 2024(pondelok)

Košický kraj,Prešovskýkraj

23. február 2024(piatok)

26.február–

1.marec2024

4. marec 2024(pondelok)

Bratislavský kraj,Nitriansky kraj,Trnavskýkraj

1. marec 2024(piatok)

4.marec–

8.marec2024

11. marec 2024(pondelok)

veľkonočné

27. marec 2024(streda)

28.marec–

2.apríl 2024

3.apríl2024

(streda)

 

letné

28.jún2024

(piatok)

1.júl –

1.september2024

2. september 2024(pondelok)

 

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

  1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  sa uskutoční 20.marca 2024/streda/ z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 23.marca 2023/štvrtok/  z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
  2. Náhradný termín Testovania 9 2023 sa uskutoční 4.apríla 2024.

 

Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2023 Všetky informácie budú  dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie-9

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov  základných  škôl.

 

Na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl v termíne od 5. 9. 2023 do 27. 10. 2023.

      Výsledky žiakov zadajú školy v časti ISTŽ, a to najneskôr do 30. novembra 2023.