skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Prednášky: „Učiť sa učiť“ a „Si online“

Pre žiakov 5.ročníka sme zorganizovali výchovný program „Učiť sa učiť.“ Pod vedením lektorky sa žiaci oboznámili s vonkajšími a vnútornými podmienkami, ktoré ovplyvňujú učenie. Spoločne poukázali na chyby, ktoré robia pri učení a naopak, čo im pri učení môže pomôcť.
Žiakom 7. ročníka bola určená prednáška “Si online”, kde s lektorkou rozoberali vplyv nových informačných technológii na sociálne vzťahy a na učenie. Lektorka ich viedla k tomu, aby si chránili svoje súkromie vo virtuálnom svete a poukázala na riziká sociálnych sietí ako je napr. kyberšikana a závislosť. Obidve prednášky sa u detí stretli s pozitívnym ohlasom a veríme, že našim žiakom pomôžu.


Mgr. Martina Kullová