skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Z KTOREJ ROZPRÁVKY

Zážitkovým spôsobom si druháci v školskej knižnici overili, ako poznajú rozprávky. Školská knihovníčka im najskôr predstavila knihu Cibuľkove dobrodružstvá (Gianni Rodari) a prečítala im z knihy úryvok. Pripomenuli si aj 100.výročie narodenia Kristy Bendovej (27.1.1923, Kráľová Lehota) a oboznámili sa s jej dielami pre deti.

Po rozhovore o knihách mali deti pripravených deväť stanovíšť, na každom mali rekvizity:(hrach, jablko, ružu, pomiešané strukoviny, plyšovú ovečku a klobúk, cibuľu, košík, vajíčko, metlu, zásteru a klobúk ježibaby).

Žiaci dostali papier na zapisovanie odpovedí a postupne si prešli jednotlivé stanovištia a napísali, ktorú rozprávku dané stanovište predstavuje.

Všetky rozprávky správne určili: Olívia Jurgová, Dominik Sirota, Lucas Strýček, Nina Zubričanová

Po vyučovaní navštívili školskú knižnicu aj tretiaci a štvrtáci z ŠKD a overili si, ako poznajú rozprávky. Školská knihovníčka im porozprávala ako vzniká kniha, dozvedeli sa rôzne zaujímavosti o knihách(ktorá kniha je najmenšia, najväšia,...).

Všetky rozprávky správne určili: Emma Minarčíková a Eva Moravcová.

Všetkým víťazom blahoželám.

 

Mgr. E. Behúňová