skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Geografická olympiáda

 Geografickej olympiády sa naši žiaci zúčastnili aj tento školský rok, na jeseň prebehlo online formou školské kolo a 31. marca sa konalo okresné kolo v Čadci. Našou najúspešnejšou riešiteľkou je Kristínka Čepcová z 8.B, ktorá sa umiestnila na 4. mieste v kategórii E zo 45 žiakov, na tretie postupové miesto jej chýbali iba 2 body. Olympiáda pozostáva z troch častí, monotematická bez atlasu, poznatky o miestnej krajine a praktická časť zameraná na preverenie zručností v práci s atlasom a mapou.

Gratulujeme a prajeme mnoho študijných úspechov.

Ing. Milada Antonínová