skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Vyhodnotenie 21. ročníka výtvarnej súťaže „ HASIČI A VIANOCE “

Dobrovoľná požiarna ochrana SR a Republiková komisia mládeže DPO SR v tomto šk. roku vyhlásila 21.ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „HASIČI A VIANOCE“

Súťaž prebiehala v troch vekových kategóriách:

I.

materské školy

II.

I. stupeň základných škôl (1. – 4. ročník)

III.

II. stupeň základných škôl (5. – 9. ročník)

Odborná porota z doručených výtvarných prác vybrala a ocenila aj 11 prác žiakov našej školy. Ocenenie si prevzali: Karolína Zemaníková, Nina Fiedor, Tamara Kubištová, Eva Moravcová, Adrián Tomala, Marek Kulla, Tono Vrškový, Timea Maslíková, Dominika Pohančeníková, Zoja Privarová, Alice Zuzana Hvizdáková, Tono Vrškový

Gratulujeme a ďakujeme deťom za reprezentáciu našej školy.

 

Mgr. Behúňová