skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Oceňovanie žiakov starostkou obce

Jednou z úloh každého občana je zaujímať sa o minulosť svojej obce, prežívať jej súčasnosť  , čím posilníme svoje korene a cítime na svoju obec hrdosť.  Viacerí žiaci našej školy sa účasťou na obecných akciách zoznamujú ako život v obci funguje , aké aktivity sa v súčasnosti  v obci konajú. Je ľahké ich kritizovať, ťažšie je zapojiť sa do ich realizácie. Teším sa,  že sa našli  žiaci, ktorí vzali pomoc v obci za svoje a to na Deň matiek, či Deň rodiny . Obetovali svoj voľný čas počas víkendov a neváhali prísť pomôcť. Starostka obce sa preto rozhodla ich prácu oceniť. Medzi ocenenými boli Martina Mravcová, Beáta Bednárová, Viktória Mikulová, Matúš Fonš, Patrik Švancár, Tatiana Čentáková , Margaréta Liščáková , Terézia Liščáková a Kristína Čepcová. Dúfam, že ocenenie bude  motiváciou aj pre ostatných.

Monika Strýčková