skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Plavecký výcvik

V dňoch 28.3. - 1.4. 2022 žiaci 3. ročníka absolvovali plavecký výcvik v Mestskej plavárni Čadca.
Pod vedením skúsených inštruktorov Plaveckej školy Žabka sa žiaci zoznamovali s vodou, učili sa splývať a zdokonaľovať techniku jednotlivých plaveckých štýlov.
Na spestrenie a odbúranie strachu z vody mali žiaci možnosť zahrať si hry vo vode s rôznymi pomôckami.
V posledný deň plaveckého výcviku každé dieťa preukázalo získané plavecké zručnosti preplávaním určitej vzdialenosti ľubovoľným plaveckým spôsobom.
Žiaci boli odmenení MOKRÝM VYSVEDČENÍM a krásnymi zážitkami.


Mgr. E. Behúňová, Mgr. A. Kullová