skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Rozprávková škola v prírode Tramptária - Donovaly, hotel Vesel

Školu v prírode sme uskutočnili so žiakmi 4.A triedy v krásnej prírode na Donovaloch. Ubytovanie bolo hotelového typu. Raňajky boli formou bufetových stolov a večeru si deti vyberali z dvoch jedál.

Počas pobytu sme využívali spoločenskú miestnosť, v ktorej sme  uskutočňovali vyučovanie aj zábavné aktivity. Využívali sme aj vonkajšie priestory hotela, kde sa konali ranné rozcvičky a rôzne zábavné a športové aktivity.

V jednotlivých disciplínach boli žiaci odmeňovaní pridelenými bodmi – tramptármi. V stredu dopoludnia sme navštívili obec Vlkolínec. Prehliadka bola spojená s návštevou budovy bývalej obecnej školy a  prednáškou o minulosti obce. Žiaci si so záujmom tiež prezreli aj miestne minizoo,

K spestreniu programu prispeli každý deň aj  animátori, ktorí si pripravili svoje aktivity. Napr. Rozprávkovú cestu, jazdu na koni, opekačku, rôzne ďalšie zábavné hry a kráľovské remeslá.

Pestré a nezabudnuteľné zážitky umocnené slnečným počasím v ŠvP budú  dlho doznievať v našich spomienkach.

  

                                                                                        

Mgr. E. Behúňová

Mgr. J. Kupková

Mgr.A. Kullová