skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

S deviatakmi proti drogám

Prvý júnový štvrtok sa niesol v znamení protidrogovej kampane. Žiakov 9.ročníka navštívila pani Kubjatková, ktorá pracuje ako prokurátorka. Oboznámila ich so štúdiom práva, s náplňou práce prokurátora, s postupmi vyšetrovania, no hlavnou témou besedy boli drogy a ich účinky na telo a myseľ. Podelila sa o zážitky z praxe a okrajovo sa venovala aj téme detskej pornografie. Beseda bola veľmi zaujímavá a vyústila do poučnej debaty.

Mgr. Lucia Šteinigerová