skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Ukončenie školského roka 2023/2024

Dňom 28. júla 2024 sme slávnostne ukončili školský rok 2023/2024. Hodnotili sme, ďakovali, chválili a odmeňovali žiakov našej školy za ich celoročnú prácu. Žiaci 9. ročníka slávnostne zatvorili dvere ZŠ Svrčinovec. 

Oceňovanie žiakov starostkou obce

Jednou z úloh každého občana je zaujímať sa o minulosť svojej obce, prežívať jej súčasnosť  , čím posilníme svoje korene a cítime na svoju obec hrdosť.  Viacerí žiaci našej školy sa účasťou na obecných akciách zoznamujú ako život v obci funguje , aké aktivity sa v súčasnosti  v obci konajú. Je ľahké ich kritizovať, ťažšie je zapojiť sa do ich realizácie. Teším sa,  že sa našli  žiaci, ktorí vzali pomoc v obci za svoje a to na Deň matiek, či Deň rodiny . Obetovali svoj voľný čas počas víkendov a neváhali prísť pomôcť. Starostka obce sa preto rozhodla ich prácu oceniť. Medzi ocenenými boli Martina Mravcová, Beáta Bednárová, Viktória Mikulová, Matúš Fonš, Patrik Švancár, Tatiana Čentáková , Margaréta Liščáková , Terézia Liščáková a Kristína Čepcová. Dúfam, že ocenenie bude  motiváciou aj pre ostatných.

Monika Strýčková

 

Geologické zaujímavosti Kysúc- exkurzia

Počas dovoleniek a výletov navštevujeme mnohé zaujímavé miesta a častokrát si neuvedomujeme, že aj v našom okolí sú lokality svetového významu. Na našich krásnych Kysuciach ich máme tiež niekoľko. Každoročne absolvujú žiaci 9. ročníka Exkurziu po geologických zaujímavostiach Kysúc. Navštevujeme lokality: Kamenné gule na Megonkách, Klokočovské skálie a Ropný prameň v Korni. Spolupracujeme s CHKO Kysuce, ktorá nám poskytuje sprievodcu. Tentokrát nás sprevádzala pani Kyselová, ktorá nám informácie z geológie prepájala s botanikou, zoológiou a ekológiou. Neušlo našej pozornosti, že si tieto významné lokality niektorí návštevníci nevážia. Na Megonkách sa povaľovali odpadky a dostať sa na Klokočovské skálie bolo náročné kvôli polomu, ktorý tam už leží niekoľko mesiacov. Napriek tomu žiaci strávili krásne doobedie v prírode a získali cenné informácie o lokalitách a lesnom ekosystéme.


Mgr. M. Kullová

Vyhodnotenie 21. ročníka výtvarnej súťaže „ HASIČI A VIANOCE “

Dobrovoľná požiarna ochrana SR a Republiková komisia mládeže DPO SR v tomto šk. roku vyhlásila 21.ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „HASIČI A VIANOCE“

Súťaž prebiehala v troch vekových kategóriách:

I.

materské školy

II.

I. stupeň základných škôl (1. – 4. ročník)

III.

II. stupeň základných škôl (5. – 9. ročník)

Odborná porota z doručených výtvarných prác vybrala a ocenila aj 11 prác žiakov našej školy. Ocenenie si prevzali: Karolína Zemaníková, Nina Fiedor, Tamara Kubištová, Eva Moravcová, Adrián Tomala, Marek Kulla, Tono Vrškový, Timea Maslíková, Dominika Pohančeníková, Zoja Privarová, Alice Zuzana Hvizdáková, Tono Vrškový

Gratulujeme a ďakujeme deťom za reprezentáciu našej školy.

 

Mgr. Behúňová

 

 

Rozvojový projekt „ Čítame pre radosť“

Naša škola bola úspešná v rozvojovom projekte, ktorý je zameraný na čitateľskú gramotnosť. Triedam  druhého ročníka bol pridelený finančný príspevok 500 € na zriadenie alebo doplnenie triednych knižníc.

Triedna knižnica dokáže budovať pozitívny vzťah ku knihám i samotnému čítaniu.

Každý žiak si môže nájsť knihu podľa svojho záujmu, ktorá ho prenesie do sveta fantázie alebo mu poskytne odpovede na jeho zvedavé otázky. A hlavne, budú si čítať pre radosť.

 

Účel projektu:

Posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia u detí a mladších žiakov

 

Cieľ projektu:

Zriadiť alebo doplniť triedne knižnice v triedach prvého a druhého ročníka základnej školy.

 

 

Mgr. E. Behúňová, Mgr. A Kullová