skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Zoznam učiteľov

 

Pedagogickí zamestnanci


- riaditeľ školy: 
Mgr. Ján Ligač

- zástupca riaditeľa  školy : Mgr. Milada Žiaková

-  výchovná poradkyňa: Ing. Milada  Antonínová

-    triedni učitelia:

1.A  Mgr.  Emília Behúňová

1.B  Mgr.  Anna  Kullová

2.A Mgr. Jana Šromovská

3.A  Mgr. Veronika Belešová

3.B  Mgr.  Dana  Moravcová

4.A  Mgr. Silvia Balajková

5.A  Mgr. Martina Kullová 

6.A  Mgr. Anna Čimborová

7.A  Ing. Renáta Šplháková

7.B Mgr. Iveta Majchráková

8.A  Mgr. Ján Ligač 

8.B  Ing. Milada Antonínová

9.A Mgr. Monika Strýčková 

 

-   netriedni učitelia:

Mgr., Ing. Margaréta Prašilová

Mgr. Veronika Tatarková

Mgr. Lucia Šteinigerová

Mgr. Jana Kobělušová

 

ŠKD - vychovávateľky:

Mgr. Alena Varmusová

Marta Kolláriková

-   vyučujúci NBV:

Mgr.  Jozef Lazový – farár

-   špeciálny pedagóg:

Mgr. Marta Hlubíková