skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Zoznam učiteľov

 

Pedagogickí zamestnanci


- riaditeľ školy: 
Mgr. Ján Ligač

- zástupca riaditeľa  školy : Mgr. Milada Žiaková

-  výchovná poradkyňa: Ing. Milada  Antonínová

-    triedni učitelia:

1.A  Mgr. Silvia Balajková

1.B  Mgr. Dana Moravcová

2.A  Mgr.  Emília Behúňová

2.B  Mgr.  Anna  Kullová

3.A Mgr. Jana Šromovská

4.A  Mgr. Veronika Belešová

4.B  Mgr.  Michaela Beňušová

5. A Mgr. Lucia Šteinigerová

6.A  Mgr. Martina Kullová 

7.A  Mgr. Anna Čimborová

8.A  Ing. Renáta Šplháková

8.B Mgr. Iveta Majchráková

9.A  Mgr. Ján Ligač 

9.B  Ing. Milada Antonínová

 

 

-   netriedni učitelia:

Mgr., Ing. Margaréta Prašilová

Mgr. Veronika Tatarková

Mgr. Monika Strýčková

- asistent učiteľa: 

Dominika Padyšáková

ŠKD - vychovávateľky:

Mgr. Alena Varmusová

Marta Kolláriková

Bc. Lucia Kvasniaková

-   vyučujúci NBV:

Mgr.  Jozef Lazový – farár

-   špeciálny pedagóg:

Mgr. Marta Hlubíková