skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

„UHÁDNEŠ ČI NEUHÁDNEŠ“

Počas hádankárskej súťaže mali deti rozmiestnených 106 hádaniek v priestoroch 

chodby na 1. poschodí a prízemia. Správne odpovede deti vhadzovali do pripravenej schránky.

Prváci mali pripravené hádanky o rozprávkach. Prišli im ich  prečítať žiaci 5.A triedy. Naši najmladší čitatelia dokázali, že rozprávky poznajú.  

Z každej triedy bolo odmenené dieťa s najväčším počtom správnych odpovedí. Ceny do súťaže venoval pán riaditeľ Mgr. Ján Ligač.  Ďakujeme.

Najúspešnejší riešitelia: Daniel Cyprich (1.A)

                                       Karolína Zemaníková (2.A)

                                       Vivien Cyprichová(2.B)

                                       Lukáš Hráček, Milan Strýček (3.A)

                                       Tamara Kubištová (4.A)

                                       Sofia Sloviaková (4.B)

                                       Jozef Klužák (5.A)

 

Všetkým srdečne blahoželáme.

Mgr. Emília  Behúňová