skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

2% pre našu školu

 

Milí rodičia, známi, podporovatelia našej školy

 obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2%  z Vašich už zaplatených daní pre naše Rodičovské združenie.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás minulý šk. rok 2019/2020 podporili. Z darovaných 2% sme získali sumu 1.018,55 €.

Aj v tomto šk. roku 2020/2021 sa Rodičovské združenie pri ZŠ Svrčinovec zaregistrovalo ako príjemca 2% z daní fyzických a právnických osôb. 

Prečo vôbec darovať 2% ?

Tento príspevok pre Vás v praxi neznamená žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste aj tak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte našu školu.

Ak sa budete rozhodovať o 2% Vašej zaplatenej dane z príjmov, podporte rozvoj našej školy. Uchádzame sa o Vašu priazeň.

 

Každý, kto za minulý rok 2020 dosiahol príjmy zo zamestnania, ktoré podliehajú zdaneniu je povinný buď podať daňové priznanie alebo požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane.

Ak podávate daňové priznanie – do konca marca 2021 je potrebné už v tomto daňovom priznaní uviesť prijímateľa 2%. 

 

Nie že odovzdám daňové a potom sa rozhodnem, že chcem darovať, to sa už nedá.

 

Ten, kto požiada o ročné zúčtovanie, mzdovej účtovníčke  donesie  2 tlačivá – Potvrdenie o zaplatení daneVyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane -  a tá ich vypíše  a následne odovzdá  Vám. Vy tieto tlačivá potom zanesiete na daňový úrad

do 30.04.2021

 

Údaje ktoré potrebujete:

Obchodné meno:  Rodičovské združenie pri ZŠ Svrčinovec

Sídlo : Svrčinovec 336, 023 12  Svrčinovec

IČO : 173196170256

Právna forma : Občianske združenie

IBAN : SK77 0900 0000 0050 8112 8374

BIC : GIBASKBX (0900) SLSP

 

Potrebné tlačivá: