skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Vianočné pozdravy

 

Krásne vianočné  pozdravy vyrobili žiaci 1. až 4. ročníka a Deniska Kubicová (5.A), aby potešili seniorov v zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktorí sú izolovaní v tejto zložitej situácii. Túto zbierku  "Koľko lásky sa vojde do krabičky od topánok" organizoval  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca pod záštitou pani riaditeľky PaedDr. Danky Jašurkovej.

 

Ďakujem naším žiakom aj p. učiteľkám, ktorí sa aktívne zapojili do tejto akcie.

 

Spracovala: Ing. Antonínová