skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Oznam o dištančnom vzdelávaní

 Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v škole rozhodol minister školstva o zmene organizácie vyučovania v najbližších dňoch nasledovne: 

·         žiaci 1. stupňa budú pokračovať v riadnom  školskom /prezenčnom/ vyučovaní;

·         žiaci 2. stupňa ,tzn. žiaci 5.,6.,7.,8.a 9. ročníka prechádzajú od 26.októbra (pondelok) do 27.novembra( piatok   ) 2020 na dištančné vyučovanie.

Po kliknutí záložky v ľavom paneli Covid-19 a škola na www.zssvrcinovec.sk sú zverejnené všetky podklady a usmernenia potrebné k prechodu na dištančné vzdelávanie.