skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Mesiac čistoty a poriadku v triedach - vyhodnotenie

        Mesiac november bol zameraný na poriadok a čistotu v triedach. Celý mesiac určení žiaci zo 6. B triedy a pani učitelka D. Moravcová  kontrolovali čistotu a poriadok v triedach. Monitorovanie začalo v utorok 09. 11. 2021 a posledná „návšteva“ tried prebehla 26. 11. 2021.

Sledované dni: 09. 11., 10. 11., 12. 11., 15. 11., 16. 11., 19. 11.,

23. 11., 25. 11. a 26.11. 2021.  V 7. A triede  nebola uskutočnená kontrola 09. 11. z dôvodu prebiehajúcej hudobnej výchovy.

     Kontrolná skupina  sledovala odpadky okolo koša, papiere v laviciach a na podlahe, zle uložené lavice, nedostatočne zotretú tabuľu, či je v triede škatuľa na papier a poriadok okolo odpadových košov.

10 bol plný počet bodov pri každej kontrole za každú monitorovanú položku.

    Víťazom  gratulujeme a veríme, že poriadok si žiaci budú udržiavať i vtedy, keď kontola prebiehať nebude.

     Výsledky v tabuľke sú dôkazom toho, že žiaci na prvom stupni si poriadok v triedach udržujú pravidelne, starší žiaci by si mali zobrať z ich prístupu k poriadku a čistote príklad.

 

 

 

     Trieda  

Odpadky okolo koša

Papiere v triede

Uložené lavice

Zotretá tabuľa

Škatuľa na papier

Body spolu

Poradie

1. A

  88

  90

   90

  90

  90

 448

   3.

2. A

  90

  90

   90

  90

  90

 450

   1.

2. B

  90

  90

   90

  89

  90

 449

   2.

3. A

  90 

  89

  90

  90

  90

 449

   2.

3. B

  90

  90

  90

  90

  90

 450

   1.

4. A

  90

  90

  90

  90

  90

 450

   1.

 

 

 

 

 

 

 

  

5. A

  85

  82

  89

  83

  80

 419

   4.

6. A

  89

  83

  84

  76

  90

 422

   3.

6. B

  89

  90

  90

  90

  90

 449

   1.

7. A

 

  73

  67

  74

  65

  70

 349

za 8 dní

   6.

7. B

  82

  67

  84

  76

  90

 399

   5.

8. A

  69

  69

  81

  65

  90

 374

   7.

9. A

  82

  72

  84

  54

  30

 322

   8.

9. B

  90

  90

  88

  90

  90

 448

   2.

 

 

 

Spracovala: Mgr. Dana Moravcová