skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Rozvojový projekt „ Čítame pre radosť“

Naša škola bola úspešná v rozvojovom projekte, ktorý je zameraný na čitateľskú gramotnosť. Triedam  druhého ročníka bol pridelený finančný príspevok 500 € na zriadenie alebo doplnenie triednych knižníc.

Triedna knižnica dokáže budovať pozitívny vzťah ku knihám i samotnému čítaniu.

Každý žiak si môže nájsť knihu podľa svojho záujmu, ktorá ho prenesie do sveta fantázie alebo mu poskytne odpovede na jeho zvedavé otázky. A hlavne, budú si čítať pre radosť.

 

Účel projektu:

Posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia u detí a mladších žiakov

 

Cieľ projektu:

Zriadiť alebo doplniť triedne knižnice v triedach prvého a druhého ročníka základnej školy.

 

 

Mgr. E. Behúňová, Mgr. A Kullová