skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Vyhodnotenie 20. ročníka výtvarnej súťaže „ HASIČ - PRETEKÁR “

Dobrovoľná požiarna ochrana SR a Republiková komisia mládeže DPO SR v tomto šk. roku vyhlásila 20.ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „Hasič - pretekár“
Súťaž prebiehala v troch vekových kategóriách:
I. materské školy
II. I. stupeň základných škôl (1. – 4. ročník)
III. II. stupeň základných škôl (5. – 9. ročník)
Odborná porota z doručených výtvarných prác vybrala a ocenila aj 7 prác žiakov našej školy z prvého ročníka pod vedením pani učiteľky E. Behúňovej, A. Kullovej a z piateho ročníka pod vedením pani učiteľky E. Behúňovej. Ocenenie si prevzali: Emka Krellová, Danielka Gomolová, Dorotka Bojková, Rasťo Spišiak, Janko Straka, Samko Vrškový a Bianka Urbanová.
Gratulujeme a ďakujeme deťom za reprezentáciu našej školy.


Mgr. Behúňová