skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Deň narcisov na našej škole

18. apríla sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej finančnej zbierky na podporu onkologických pacientov a ich rodín.

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí prispeli do našej zbierky.

Našej škole sa podarilo vyzbierať 473,40 €.

Ďakujem za pomoc dobrovoľníčkam D. Padyšákovej, B.Bednárovej a V. Mikulovej.

 

Mgr. A.Kullová