skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

„Čítajme si 2024“

Je celoslovenský detský čitateľský maratón, ktorý sa konal pod záštitou Linky detskej istoty

Do 15. ročníka uvedeného projektu sa zapojilo  209 žiakov našej školy prvého i druhého stupňa. Deti čítali knihy zo školskej knižnice. Prvákom a druhákom čítal aj pán riaditeľ a školská knihovníčka.

Každý čitateľ dostal záložku do knihy.

 

Žiaci čítaním a rozvojom čitateľských kompetencií rozvíjajú svoju osobnosť, reč a slovnú zásobu. Čítaním nielenže získavajú informácie a vedomosti, ale aj poznávajú hodnoty, rozlišujú dobro a zlo, rozvíjajú svoju fantáziu a tvorivosť.

 

Mgr. Emília Behúňová