skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Ocenenie v rámci 18. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

Do celoslovenského projektu sa prihlásilo 216 školských knižníc v základných a stredných školách. Naše podujatie získalo krásne 7.miesto a odmenu 200 €.

Do školskej knižnice pribudlo niekoľko nových knižných titulov podľa nášho vlastného výberu .

Tešíme sa !

 

Celoslovenský projekt sa konal pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho cieľom bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici k čítaniu a poznávaniu nového.

 

Ďakujem žiakom a kolegom za spoluprácu.

Školská knihovníčka Mgr. Behúňová