skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

"Fajčenie ako rizikový faktor".

V spolupráci s KKS v Čadci a s RÚVZ v Čadci si žiaci 8. a 9. ročníkov mohli osvojiť viaceré poznatky o škodlivosti fajčenia v rámci prednášky s názvom "Fajčenie ako rizikový faktor". Verím, že prednáška  nabudila  našich  mladých ľudí  k zdravému  životnému štýlu a  svoje  zdravie  si budú  vážiť.   

Mgr. Monika  Strýčková